lubisz to ? :)

A A A

„Ślady Słońca” w Galerii

Maria Sękowska jest absolwentką Wydziału Pedagogiki i Psychologii  Instytutu

Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie (Dyplom w 1982 r. z malarstwa). W 1983 r. studiowała na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie.

 Od roku 1990 jest zatrudniona w Instytucie Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie, obecnie w Zakładzie Grafiki Warsztatowej. Brała udział w ponad 50 wystawach zbiorowych i ponad 50 wystawach indywidualnych w kraju i za granicą, m.in. w Hiszpanii, Niemczech, Austrii, Włoszech, Litwie, Belgii, Ukrainie i w Chinach.

 

            Zhang Biyun ukończyła Centralną Akademię Sztuk Pięknych w Kijowie. W latach  2011-14 uzyskała stypendium doktorskie Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki,

a następnie roczne  (2014 – 2015) Rosyjskiej Akademii Sztuk Pięknych im. Ilji Riepina, gdzie uzyskała kwalifikacje z dziedziny malarstwa olejnego. Obecnie pracuje w Instytucie

Sztuki Uniwersytetu Technologicznego Zhejiang w Hangzhou w Chinach.