A A A

Mała nadzieja to ta, która wciąż się zaczyna – wystawa świąteczna

   Środowiskowy Dom Samopomocy w Radomiu jest ośrodkiem wsparcia dla osób dorosłych przewlekle psychicznie chorych, głównie z rozpoznaniem schizofrenii oraz dla osób z niepełnosprawnością intelektualną. To placówka pobytu dziennego, działająca 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, od godz. 7.30 do 15.30.

   Celem Ośrodka jest podtrzymywanie i rozwijanie umiejętności samodzielnego życia uczestnika, podnoszenie jego poziomu funkcjonowania społecznego oraz zaradności życiowej poprzez pracę socjalną, psychoedukację, pomoc psychologiczną, psychoterapię grupową, treningi umiejętności społecznych, poradnictwo, terapię zajęciową, zajęcia kulturalno – oświatowe, rekreacyjne, sport i turystykę. Oddziaływania placówki ukierunkowane są głównie na wspieranie i rozwijanie różnych form aktywności i integrację społeczną.