A A A

„Radosne przygotowania” Domu Pomocy Społecznej w Radomiu

 Galeria „Resursa” zwyczajowo już organizuje w grudniu przedświąteczne prezentacje twórczości osób niepełnosprawnych. W tym roku zaproszenie do nasze galerii przyjął Dom Pomocy Społecznej w Radomiu, mieszczący się przy ulicy Rodziny Ziętalów 13. W związku z tym 16 grudnia br o godz. 11.00 będzie miało miejsce otwarcie wystawy rękodzieła artystycznego mieszkańców DPS pt. „Radosne przygotowania”. Wystawa zorganizowana na okoliczność zbliżających się Świat Bożego Narodzenia swoją formą ekspozycyjną wpisuje się idealnie w ten ciepły, magiczny czas oczekiwania. Ukazuje dorobek artystyczny z okresu kilku ostatnich miesięcy, przygotowany na zajęciach terapeutycznych w kilku prężnie działających pracowniach. Rozwijają one i uczą poprzez zakres różnorodnych form manualnych. Dają swoim uczestnikom zarówno duże możliwości terapii i samorealizacji, ale także wiele radości z wykonywanych prac. Wszystkie zaprezentowane eksponaty powstały pod kierunkiem instruktorów. Serdecznie zapraszamy. Wystawa czynna będzie do

12 stycznia 2015 r.

 

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Rodziny Ziętalów 13 w Radomiu jest placówką stacjonarną przeznaczoną dla 75 – ciu mieszkańców. Świadczy usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające zgodne z obowiązującym standardem. Placówka usytuowana jest w spokojnej części miasta, otoczona zielenią w części ogrodowej i wypoczynkowo – rekreacyjnej.

Wykwalifikowany personel świadczy kompleksowe usługi w zakresie opieki, pielęgnacji, rehabilitacji medycznej, społecznej, terapii i pracy socjalnej. Dyrektorem Domu Pomocy Społecznej od początku jego istnienia jest Pani Grażyna Jakubczyk.

Historia placówki jest bogata. Sięga roku 1432, kiedy to z inicjatywy księdza Mikołaja Altarysty (wikariusza) kościoła św. Jana w Radomiu powzięto wraz z kilkoma obywatelami miasta myśl o założeniu tego typu placówki, dla wielu znajdujących się w tym czasie w Radomiu chorych i cierpiących, opuszczonych przez bliskich i rodzinę.

Za ofiarowane przez siebie i zebrane od innych datki, ksiądz Mikołaj wybudował na placu za murami miasta Radomia szpital dla ubogich. Od 1854 roku szpital przyjął nazwę „Główny Dom Schronienia”, działając jako fundacja zarządzana przez Powiatową Radę Opiekuńczą. W 1875 roku fundacja, w miejsce starego domu drewnianego, wybudowała nowy, murowany „Dom dla Starców i Kalek” na Starym Mieście. Od 1993 roku placówka otrzymała nową nazwę Dom Pomocy Społecznej”, a od 2006 roku nową siedzibę przy ulicy Rodziny Ziętalów 13.

 

 

Poniżej kilka wybranych prac: