lubisz to ? :)

A A A

VI Wielki Test Wiedzy o Radomiu

Podczas Testu kilkadziesiąt trzyosobowych drużyn zgromadzonych w Resursie odpowiada na pytania dotyczące szerokiego spektrum funkcjonowania Radomia, jego historii i dnia współczesnego. Test składa się z czterech rund, po 15 pytań każda. Po ostatniej rundzie poznajemy zwycięską drużynę i dwie kolejne, które zajęły drugie i trzecie miejsce. W dotychczasowych edycjach Wielkiego Testu wiedzy o Radomiu triumfowały drużyny:

 

·Muzeum im. Jacka Malczewskiego (2014)

·Radomskiego oddziału PTTK (2015)

·Rozgłośni Radia Dla Ciebie (2016)

·Muzeum im. Jacka Malczewskiego i Bractwa Rowerowego (2017)

·Portalu „Radom.Retrospekcja” (2018)

 

            Zwycięska drużyna ma honor przekazać na rzecz wybranej przez nas polskiej szkoły na Litwie dar. O tym, co jest najbardziej potrzebne szkołom, informują nas one same. Dotychczas do placówek w Zujunach, Pakienie i Wilnie przekazaliśmy sprzęt komputerowy, zaś do Miednik Królewskich – żaluzje okienne. W tym roku pragniemy wspomóc Polskie Gimnazjum im. św. Stanisław Kostki w Pobrzeziu w rejonie wileńskim. Fundatorem nagrody jest Galeria Słoneczna.

            Wspieramy szkoły, bo to wokół nich najczęściej koncentruje się życie Polonii na Litwie. Utrzymywanie łączności z Polakami, w szczególności zza wschodniej granicy, to dla „Resursy Obywatelskiej” realizowanie jednego z celów statutowych. Ale to także odruch serca i patriotyczny obowiązek. Wierzymy, że radomianie myślą podobnie i razem z nami przystąpią do VI Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu – zabawy, która oprócz walorów poznawczych ma także wymiar charytatywny.

            Tegoroczna edycja Testu odbędzie się w niedzielę, 3 marca, o godz. 15.00 w Sali Widowiskowej „Resursy”.

            Zgłoszenia do VI Wielkiego Testu Wiedzy o Radomiu przyjmowane będą od 4 lutego do 11 lutego br. pod adresem: zgloszenia@resursa.radom.pl. Zgłoszenie powinno zawierać personalia trzech osób tworzących drużynę, jej nazwę oraz telefon kontaktowy przynajmniej do jednego z członków zespołu.

Uwaga! W powyższy sposób wyłonionych zostanie jedynie 10 drużyn. O tym, które z nich zasiądą na sali Resursy, by zmierzyć się z przygotowanymi przez OKiSz pytaniami, decyduje  kolejność zgłoszeń. Wszystkich, którzy chcieliby wziąć udział w przygotowanej przez nas zabawie, prosimy o niezwlekanie ze zgłoszeniem.

            Lista wszystkich drużyn, które 3 marca zmierzą się w VI Wielkim Teście Wiedzy o Radomiu, ogłoszona zostanie na stronie Resursy po 22 lutego br.

            Regulamin Testu oraz pytania z poprzednich edycji znajdują się na stronie www.resursa.radom.pl

            Przetwarzanie danych osobowych uczestników Testu odbywać się będzie na  podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), Dz.U.UE.L.2016.119.1 (RODO). Szczegółowe regulacje związane z administrowaniem przez „Resursę” danymi osobowymi uczestników Testu znajdują się  >> TUTAJ <<.

           

            Odpowiedzi na wszelkie pytania związane z Testem udzielają pracownicy Działu Dziedzictwa Kulturowego „Resursy”:

Marcin Kępa i Paweł Puton

marcin.kepa@resursa.radom.pl      pawel.puton@resursa.radom.pl

604-916-586                                   788-806-037