lubisz to ? :)

A A A

Bazylika Mniejsza św. Kazimierza w Radomiu. Jubileusz

To tytuł dokumentalnej wystawy przygotowanej z okazji Jubileuszu świątyni, która Dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów została podniesiona przez Ojca Świętego Jana Pawła II do godności Bazyliki Mniejszej. Tytuł ten nadawany jest znaczniejszym świątyniom świata katolickiego.

Do 2003 roku Bazylika Mniejsza św. Kazimierza w Radomiu istniała  jako  kościół  parafialny.  Dopiero  21  września  2003 r.  na Mszy Św., którą celebrował J. Em. Ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia  nastąpiło uroczyste ogłoszenie kościoła św. Kazimierza w Radomiu Bazyliką Mniejszą. W tym zatem roku przypada Jubileusz 10 - lecia jej istnienia. Wśród wiernych  z powodzeniem  funkcjonują dwie nazwy, mówiąc o swojej świątyni nazywają ją oni zarówno kościołem jak i bazyliką.

Kościół pod wezwaniem św. Kazimierza w Radomiu usytuowany w dzielnicy „Zamłynie” przy ul. Głównej 16 jest kościołem patronalnym miasta Radomia i Diecezji Radomskiej. Został wybudowany w latach 1986 – 1994 jako wotum dziękczynne uroczystości jubileuszowych, które odbyły się w 1981 r. z racji 500. rocznicy przybycia św. Kazimierza na królewską rezydencję do Radomia.
Projektantem kościoła jest architekt mgr inż. Mariusz Rodak, konstruktorami: mgr inż. Krzysztof Górecki i mgr inż. Stanisław Rydel. Budowę prowadził Jerzy Wojcieszek. Świątynię wybudowali parafianie wraz z ks. prał. Adamem Sochą – organizatorem i pierwszym proboszczem tej wspólnoty.
Kościół jest murowany z cegły palonej ze stropami żelbetonowymi. Powierzchnia zabudowy kościoła wynosi 1.250 m2, a kubatura 28.690 m3. Bryłę kościoła tworzą dachy dwuspadowe nawy głównej, prezbiterium, kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej i zakrystii. Wieża wysokości 45 m, z czterema dzwonnicami, jest elementem wolnostojącym. Wnętrze kościoła zaprojektowano jako jednoprzestrzenne na planie prostokąta o osi kompozycyjnej: wejście główne – nawa – ołtarz – tabernakulum.
W prezbiterium – ołtarz główny, chrzcielnica, ambonka oraz Ołtarz Najświętszego Sakramentu wykonane zostały z marmuru. Nad tabernakulum wisi krzyż z wizerunkiem Chrystusa wykonany w drewnie. Po obu stronach prezbiterium stoją również drewniane stalle udekorowane  płakorzeźbami przedstawiającymi sylwetki osiemnastu radomskich kościołów. Ściany prezbiterium  zdobią obrazy wykonane w tynku tzw. sgraffito, związane tematycznie z Wielkim Jubileuszem Chrześcijaństwa.
W kościele znajdują się dwie kaplice. Jedną z nich jest Kaplica Matki Bożej Częstochowskiej o powierzchni 170 m2, która wbudowana jest w bryłę kościoła i służy do sprawowania mszy św. i nabożeństw w dni robocze. Znajduje się w niej drewniany ołtarz, przy którym papież Jan Paweł II celebrował mszę św. ma lotnisku w Radomiu 4 czerwca 1991 r. podczas czwartej pielgrzymki do ojczyzny.
Druga, wydzielona została w lewej nawie kościoła i poświęcona została
św. Kazimierzowi. W niej przechowywane są relikwie Świętego. Na tle mozaiki wisi obraz św. Kazimierza Królewicza poświęcony w czasie uroczystej mszy św. przed katedrą radomską 3 października 1981 r. przez J. Em. Ks. Kard. Franciszka Macharskiego.
We wszystkich oknach świątyni znajdują się witraże figuralne zaprojektowane przez Macieja Kauczyńskiego z Krakowa. Artysta ten zaprojektował także i wykonał w tynku stacje Drogi Krzyżowej, umiejscowione na ścianach bocznych kościoła.
Autorem drewnianych organów piszczałkowych z 34. głosami, wybudowanych na obszernym chórze jest ks. prof. Jan Chwałek, zaś wykonawcą mgr inż. Grzegorz Stawowy.
Kościół został zaprojektowany z obejściem procesyjnym w części wschodniej. Pełni ono rolę tarasu widokowego na panoramę Radomia.
W dolnej części kościoła znajdują się kilka sal o łącznej powierzchni ogólnej 1.025 m2. W nich mieści się Ośrodek Duszpasterski „Kazimierzówka”, przeznaczony na różnorodną działalność dla dzieci, młodzieży i osób starszych. W latach 1999 – 2006 pełnił tam dyżury charytatywny gabinet lekarski im. biskupa Jana Chrapka wraz z punktem leków darmowych dla osób ubogich. Ważniejsze wydarzenia w dziejach parafii i kościoła z udziałem hierarchów kościoła z Polski i za granicy:

- 4 marca 1990 r. J. E. ks. Arcybiskup Józef Kowalczyk – Nuncjusz Apostolski w Polsce celebrował Mszę Św. odpustową przy budowanym kościele.
- 9 września 1990 r. J. E. ks. bp Marian Zimałek poświecił kaplicę Matki Bożej Częstochowskiej.
- 18 września 1994 r. J.E. ks. Kardynał Józef Glemp – Prymas Polski dokonał konsekracji kościoła św. Kazimierza
- we wrześniu 2001 r. w obecności J.E. ks. biskupa Ordynariusza Jana Chrapka kościół św. Kazimierza nawiedził J. E. ks. Kardynał Budrys J. Backis z Litwy, a wcześniej J.E. ks. Kardynał Zenon Grocholewski.
- 22 listopada 2002 r. z okazji czterechsetlecia kanonizacji św. Kazimierza Mszę Św. sprawował J.E. ks. Kardynał Franciszek Macharski wraz z ks. Biskupem Ordynariuszem Zygmuntem Zimowskim, ks. bp. Edwardem Materskim, ks. bp. Marianem Zimałkiem, ks. bp. Adamem Odzimkiem i ks. bp. Stefanem Siczkiem oraz 25. kapłanami.
- 21 września 2003 r. na Mszy Św., którą celebrował J.E. ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia  nastąpiło uroczyste ogłoszenie kościoła św. Kazimierza w Radomiu Bazyliką Mniejszą.
- 3 marca 2013 r. – uroczystości jubileuszowe 10 – lecia ogłoszenia Bazyliki Mniejszej św. Kazimierza połączone z poświęceniem kamiennej figury św. Kazimierza na placu przy Bazylice. Mszy Św. Jubileuszowej przewodniczył J.E. ks. abp Zygmunt Zimowski – Przewodniczący Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych w Watykanie.
- Uroczystości odpustowe obchodzone są w świątyni  każdego roku w dniu 4 marca ( dzień śmierci św. Kazimierza) i 8 września (Narodzenie Najświętszej Marii Panny, zwane też w Polsce Świętem Matki Bożej Siewnej) przy udziale miejscowych księży, biskupów i  zaproszonych gości. Jednym z nich był ks. abp Wacław Depo z Częstochowy.  W 2001 r. Mszę Św. celebrował J.E. ks. Kardynał Henryk Gulbinowicz z Wrocławia, zaś w latach poprzednich J.E. ks. biskup Aleksander Kaszkiewicz z Grodna.


 
Wystawa czynna będzie do 5 kwietnia br.

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

kościół_lata_90

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

bazylika_współcześnie

ks. prałat Adam Socha - organizator parafii, budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz

ks. prałat Adam Socha - organizator parafii, budowniczy kościoła i pierwszy proboszcz

ks. prałat Grzegorz Senderski - obecny proboszcz bazyliki

ks. prałat Grzegorz Senderski - obecny proboszcz bazyliki
  
 • Kaplica św. Kazimierza

  Kaplica zajmuje powierzchnie 80 m2. W grudniu 1997 r. zostały ukończone prace  w jej wnętrzu. Wystrój projektował i prace wykonał Maciej Kauczyński.
  Tłem dla mensy ołtarzowej jest kompozycja ściany wyłożona kolorową mozaiką, wizerunki świętych i błogosławionych, kaseta na przechowanie relikwii i obraz św. Kazimierza. Został on ufundowany z racji 500. rocznicy przybycia królewicza do Radomia. Ten jubileuszowy obraz jest kopią wzorowaną na obrazie św. Kazimierza z kościoła oo. Reformatów w Krakowie, którą namalowała s. Vianneya Julia Stasiak, urszulanka Serca Jezusa Konającego. 3 października 1981 r. kard. Franciszek Macharski pobłogosławił go w czasie Mszy Św. przed radomską katedrą.
  Po lewej stronie obrazu znajduje się postać św. s. Faustyny Kowalskiej
  z wizerunkiem Jezusa Miłosiernego, bł. Jerzego Matulewicza i św. Rafała Kalinowskiego. Ten ostatni trzyma w lewej ręce krzyż, a w prawej wizerunek Matki Bożej Ostrobramskiej.
  Po prawej stronie obrazu umieszczono wizerunek św. Jadwigi królowej na tle wawelskiego krzyża, św. Jozafata Kuncewicza i Michała Giedrojcia zwanego błogosławionym. Są to postacie Polaków i Litwinów – ludzi modlitwy, wiary
  i wierności Bogu.
  W kaplicy znajdują się relikwie św. Kazimierza. Relikwiarz wykonany
  z mosiądzu jest posrebrzany i pozłacany.
      Kaplice od nawy oddziela żelazna kuta krata, na której umieszczone są tarcze herbowe: z lewej Litwy – „Pogoń”, zaś z prawej Polski – „Orzeł”.

 • Pomnik św. Kazimierza

  Na pamiątkę jubileuszu  10 – lecia Bazyliki Mniejszej św. Kazimierza parafianie ufundowali kamienną figurę św. Patrona. Umieszczona ona została na placu przy Bazylice.
  Autorem projektu jest prof. Aleksander Śliwa z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, natomiast rzeźbę w białym piaskowcu wykonał art. rzeźbiarz Józef Dąbrowski w pracowni rzeźbiarskiej w Janikowie k. Ożarowa.
  Uroczyste poświęcenie pomnika nastąpiło w niedziele 3 marca 2013 r. po Mszy św. jubileuszowej ( 10 lat Bazyliki Mniejszej) pod przewodnictwem ks. abpa Zygmunta Zimowskiego.