A A A

Nagroda Św. Kazimierza

Ks. Edward Poniewierski, kanclerz kurii diecezji radomskiej otrzymał Nagrodę Św. Kazimierza za rok 2016.

Zwycięzca został wyłoniony spośród piątki nominowanych. Komisja konkursowa doceniała działania Wydawnictwa Mariackiego utworzonego przez ks. Poniewieskiego i publikacje przez nie w 2016 r: „Fabrica ecclesia. Żywot i sprawy radomskiego proboszcza ks. Piotra Górskiego” autor Szczepan Kowalik oraz albumu „Z wiary ojców. Diecezja radomska” (red. Ks. Poniewierski); zaangażowanie we przygotowanie radomskich obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski; koncerty w katedrze.

Nagroda została przyznana już po raz 9. Przypomnijmy, że można ją otrzymać za zasługi w promowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, lokalnej historii, działania na rzecz ochrony zabytków.

Odbierając Nagrodę (statuetka i 5000 zł) ks. Poniewieski dziękował za wyróżnienie i zachęcał innych radomian do działań na rzecz historii i kultury naszego miasta. - Ja jestem tylko jedną kroplą. Liczy się tak naprawdę wspólny wysiłek - mówił 9 Laureat Nagrody Św. Kazimierza.

Nagrodę wręczył przewodniczący Komisji Konkursowej Karol Semik, zastępca Prezydenta.