A A A

Rzeźba i malarstwo Jacka Michała Szpaka

Autor urodził się 3 lipca 1959 roku w Dynowie. Jest absolwentem Państwowego Liceum Sztuk Plastycznych im. Stanisława Wyspiańskiego w Jarosławiu, 2-letniego Studium Fotografii i Filmu w Krośnie, Wydziału Artystycznego Uniwersytetu MariiCuie-Skłodowskien w Lublinie – Malarstwo i Rzeźba, Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie – Malarstwo (studia podyplomowe) i Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajmuje się rzeźbą, ceramiką i malarstwem. Ma na swoim koncie udział w wielu plenerach, sympozjach i wystawach w kraju i za granicą.

Jacek Michał Szpak jest współzałożycielem Związku Artystów Pedagogów Ceramiki i Rzeźby. Został wielokrotnie odznaczony za dokonania w dziedzinie kultury. Pełni funkcję Prezydenta Okręgu Mazowieckiego Związku Polskich Artystów Rzeźbiarzy w Warszawie w kolejnej kadencji.

Od 1987 roku pracuje jako nauczyciel w szkolnictwie artystycznym, obecnie jako nauczyciel Zespołu Szkół Plastycznych im. Józefa Brandta w Radomiu.