lubisz to ? :)

A A A

Klimaty żydowskie w Galerii "Resursa" - Motywy żydowskie w twórczości ks. Władysława Paciaka

To wystawa, która została przygotowana celowo na nasze Spotkania z Kulturą Żydowską i która ten temat po raz pierwszy eksponuje jako formę wystawową odrębną, wyselekcjonowaną z niezwykle bogatego dorobku autora.
Ksiądz Władysław Paciak urodził się w 1903 r., a zmarł w 1983 r. Był artystą wybitnym, księdzem malującym m.in.obrazy sakralnej w nurcie sztuki nowoczesnej. Ukończył zarówno teologię i historię sztuki na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie jak i malarstwo w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Zaczął tworzyć dość późno, ze swoją twórczością spieszył się niezmiernie. Powstawały prace różne technicznie i tematycznie, malarskie, rysunkowe i collage. Był wizjonerem. W listopadzie 2005 r. Galeria „Resursa” przygotowała wystawę malarstwa ks. Władysława Paciaka zatytułowaną „Jan Paweł II w Polsce”. Cykl obrazów powstał na początku 1979 r. i był wizją papieskiej pielgrzymki do ojczyzny, która wkrótce miała się odbyć. . Związany był z Parafią Katedralną w Radomiu podobnie jak drugi wielki Radomianin, także ksiądz, Włodzimierz Sedlak.
Ks. Władysław Paciak pozostawił po sobie bardzo dużo prac. Można je było obejrzeć w zeszłym roku w radomskim Muzeum im. Jacka Malczewskiego, które to w hołdzie artysty, uwzględniając jubileusz 110. rocznicy jego urodzin i 30. rocznicy śmierci, zorganizowało ogromną wystawę retrospektywną.
Obecna ekspozycja prezentuje malarstwo, rysunek i collage księdza Paciaka. Część prac poświęconych jest tematyce zagłady Żydów w czasie II wojny światowej -  tematyce Majdanka, kolejna przedstawia portrety Żydów w szatach liturgicznych i sceny rodzajowe. Niewielkie, wręcz małe rysunki, także tematycznie związane z okupacją, tworzone tuż przed śmiercią autora, zamykają chronologicznie kompozycję.  
Prezentowane prace pochodzą z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz kolekcji  prywatnych. Wyboru eksponatów na wystawę dokonał Mieczysław Szewczuk. Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pracownikom muzeum za udostępnienie eksponatów.