A A A

„NARODZINY GWIAZDY” w fotografii Anity Lipiec

Tytuł projektu nawiązuje bezpośrednio do amerykańskiego filmu pod tytułem „A Star is Born” z 1937 roku, w reżyserii Williama A. Wellmana, w polskim tłumaczeniu: „Narodziny Gwiazdy”.Autorka ekspozycji mieszka i tworzy w Poznaniu. Jest doktorantką na Wydziale Komunikacji Multimedialnej Uniwersytetu Artystycznego. Bada wpływ kultury, tradycji i religii na konstytuowanie bądź rozpad więzi społecznych. Od fascynacji rytuałem, gestem ikonicznym (projekt „Elousa”, 2003, „Wieź”, 2013) przeszła drogę do postrzegania jednostki czy też grupy ludzi szerzej w kontekście obowiązujących norm społecznych. Wyrazem tego jest prezentowany w Galerii „Resursa” projekt: „NARODZINY GWIAZDY” z udziałem osób upośledzonych fizycznie i umysłowo.