lubisz to ? :)

A A A

NIEPAMIĘĆ – fotografia i film

Autor jest radomianinem. Ukończył  Wydział Sztuki Uniwersytetu Techniczno – Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu na kierunku grafika. Dyplom w 2015 r. Zajmuje się filmem i fotografią. Jest pomysłodawcą i twórcą wielu krótkich form filmowych pod szyldem radomskiej grupy filmowej Sześcian Studio.

„Niepamięć” to filmowo - fotograficzna opowieść dokumentująca zeszłoroczny wyjazd grupy ludzi pod przewodnictwem dr Leona Popka z lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej, zorganizowana w celu dalszych poszukiwań  śladów pamięci tragedii wołyńskiej, grobów bezimiennych ofiar masowej zbrodni, dokonanej na mniejszości polskiej w latach 1943 – 1944 przez nacjonalistów ukraińskich. Ofiarami mordów, których kulminacja nastąpiła w lecie 1943 r. byli przede wszystkim Polacy, ale także w dużo mniejszej liczbie: Żydzi, Ormianie, Rosjanie i Czesi.

 

Po długich, zakrojonych na szeroką skalę poszukiwaniach, odnaleziono szczątki poległych we wsi Ostrówki, a następnie z należytym szacunkiem złożono do wspólnej mogiły.

Wszystko to stało się inspiracją dla Patryka Patynowskiego do nakręcenia filmu dokumentującego owe wydarzenia i do rejestracji wołyńskiego pejzażu na kilkudziesięciu czarno – białych fotografiach.

Podczas wernisażu w „Resursie” słowo wstępne wygłosi dr Kazimierz Łyszcz z Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego w Radomiu, a tematykę zbrodni wołyńskiej, szczególnie we wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka, przybliży dr Leon Popek z Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.