"Kolej na Radom" hasłem Uliczki Tradycji!

"Kolej na Radom" - tak brzmi hasło tegorocznej "Uliczki Tradycji”, budujcie ją razem z nami! Czekamy na skany dawnych zdjęć i dokumentów dotyczących tej tematyki. Chodzi o archiwalia do 1939 r. To dobry czas, by zrobić porządki w domowych archiwach a potem współtworzyć z nami przewodnik po kolejowej historii miasta. Czekamy pod adresami: resursa.radom@wp.pl; resursa@resursa.radom.pl. Mamy nadzieję, że spotkamy się, jak zwykle, w drugi weekend września.

 

Kolej miała zasadniczy wpływ na rozwój Radomia. Wybudowana w latach 1882 -1885 Kolej Iwanogrodzko - Dąbrowska biegnąca przez Radom, dostarczyła impuls do rozbudowy - powstały nowe dzielnice przemysłowe z licznymi fabrykami; nowe ulice i dzielnice mieszkalne, obiekty użyteczności publicznej. Rozwój Radomia w oparciu o kolej trwał i w II RP. W 1918 r. radomscy kolejarze dali wyraz swojego patriotyzmu, aktywnie uczestnicząc w wyzwalaniu miasta spod okupacji austriackiej. To także dzięki nim miasto było wolne już 2 listopada. Powstające na początku lat 20. duże firmy jak np. Fabryka Broni, czy potem te w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego, też kooperowały ściśle z koleją.

 

Duże znaczenie miała w II RP dla miasta budowa linii Radom- Warszawa. W 20-leciu międzywojennym w mieście była siedziba Radomskiej Dyrekcji Okręgowej Kolei Państwowych, która obejmowała teren województw kieleckiego i lubelskiego, sięgając za Łuck. Dyrekcja była znaczącym pracodawcą w Radomiu, podobnie jak podległe jej firmy remontowe, naprawcze. Kolejarze zaś aktywnie włączali się w życie kulturalne i społeczne miasta, dla szkolenia kadr kolejowych powstała specjalna szkoła do której ściągała młodzież z Polski południowej i wschodniej.

 

Ciekawe dla historii kolei w Radomiu są jeszcze dwa fakty. Twórcą linii iwangrodzko- dąbrowskiej był Jan Bogumił Bloch, urodzony w 1836 r. w Radomiu, który z czasem zasłynął jako „król kolei żelaznych” i polski kandydat do Pokojowej Nagrody Nobla. Kolei w mieście, a więc potem i nowoczesnego miasta, nie byłoby też bez innego radomianina - Karola Potkańskiego (historyka i etnografa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego). To on podarował swoje grunty pod budowę stacji kolejowej. Na wszytko to - pracę i poświęcenie jednostek, grup, dla dobra ogółu, dla Polski i "małej Ojczyzny", na ważne aspekty historii gospodarczej - zwrócimy uwagę podczas "Uliczki Tradycji".

 

A oto kilka fotek z zasobów Narodowego Archiwum Cyfrowego. Ukazują uroczystości w listopadzie 1934 r., w związku z oddaniem do użytku linii Warszawa - Radom. Wcześniej podróż do stolicy odbywaliśmy drogą okrężną, przez Dęblin.

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl