Nominowani do Nagrody im. św. Kazimierza za rok 2019

W środę 19 lutego 2020 r., w siedzibie „Resursy Obywatelskiej” w Radomiu, obradowała Komisja Konkursowa Nagrody im. św. Kazimierza za rok 2019 w składzie: Karol Semik, Ewa Czerwińska, Magdalena Lasota, dr hab. Sebastian Piątkowski, Marcin Kępa, ks. prał. Edward Poniewierski, dr Adam Benon Duszyk. Komisja postanowiła nominować do Nagrody 4 kandydatury.

Nominowani do Nagrody im. św. Kazimierza za 2019 rok (w kolejności alfabetycznej):
Fundacja „Ars Antiqua Radomiensis”
Grażyna Kuncewicz
Paweł Puton
Marta Trojanowska

Wszystkich Nominowanych zapraszamy w niedzielę 1 marca 2020 r. na galę wręczenia Nagrody, która odbędzie się wyjątkowo w kościele oo. Bernardynów w Radomiu, o godz. 15.00.

 

 

OświadczenieW związku z pytaniami i komentarzami w mediach społecznościowych, dotyczącymi tegorocznej edycji Nagrody im. Świętego Kazimierza, regulaminu tejże oraz prac Komisji Konkursowej, Ośrodek Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska”, będący z ramienia Prezydenta Miasta Radomia organizatorem Nagrody, oświadcza, co następuje:
1. Procedowanie Nagrody im. św. Kazimierza, według obecnego stanu prawnego, odbywa się tylko i wyłącznie na podstawie:
Uchwały NR 406/2012 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 24 września 2012 r. w sprawie określenia zasad i trybu przyznawania nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz szczególne zaangażowanie w pracę na rzecz kultury;
Zarządzenia nr 130/2015 Prezydenta Miasta Radomiu z dnia 26 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu pracy Komisji Konkursowej Nagrody im. św. Kazimierza.
2. Komisja Konkursowa Nagrody im. św. Kazimierza dokonuje oceny formalno-merytorycznej zgłoszonych wniosków zgodnie z regulacjami przywołanych wyżej przepisów i ma prawo do interpretacji niejednoznacznych ich zapisów.
3. Komisja Konkursowa Nagrody im. św. Kazimierza nie ma obowiązku nominować do Nagrody wszystkich zgłoszonych kandydatów. Jest ciałem autonomicznym i wszelkie jej ustalenia podlegają weryfikacji jedynie Prezydenta Miasta Radomia.
4. Paweł Puton zajmujący się z ramienia „Resursy” przyjmowaniem wniosków o przyznanie Nagrody im. św. Kazimierza, w każdym przypadku stwierdzenia w nich uchybień formalnych, kontaktował się z podmiotami zgłaszającymi i informował o konieczności poprawy, bądź uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od daty wezwania wnioskodawcy do ich usunięcia. W żadnym z takich przypadków wnioskodawcy nie uczynili tego. Po tym, gdy sam został zgłoszony do Nagrody (7 lutego 2020 r.) zrezygnował z obowiązków sekretarza Komisji Konkursowej Nagrody im. św. Kazimierza, które przekazane zostały innemu pracownikowi „Resursy”.
5. Marcin Kępa, będący z nominacji Prezydenta Miasta Radomia członkiem Komisji Konkursowej Nagrody im. św. Kazimierza, w związku ze zgłoszeniem do Nagrody swego podwładnego Pawła Putona, nie podpisał deklaracji poufności i bezstronności, tym samym nie wziął udziału w głosowaniu Komisji.

 

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl