lubisz to ? :)

A A A

Ruszają Muzyczne Kaziki - Radomska Nagroda Muzyczna

Zgłoszenia do I koncertu eliminacji w dniu 25 stycznia br. przyjmujemy

do 21 stycznia , do godz. 16

Zgłoszenia do II koncertu eliminacji w dniu 15 lutego br. przyjmujemy

do 11 lutego, do godz. 16

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1


KARTA ZGŁOSZENIA do udziału w Konkursie „Muzyczne Kaziki” 2019

 

1. Imię i Nazwisko Uczestnika/ Nazwa zespołu i imiona, nazwiska tworzących go osób

 

       ...................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

 

2.       Dokładany adres zamieszkania, mail, tel. kontaktowy (w przypadku zespołu do jednej z osób reprezentujących grupę)

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

* W przypadku Wykonawcy niepełnoletniego konieczne są także powyższe dane w odniesieniu do jego Opiekuna Prawnego/ Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich

 

 

3. Skład zespołu /z zaznaczeniem instrumentu / dot. zespołów instrumentalno-  wokalnych, instrumentalnych.

 

      ........................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................

.................................................................................................................

 

 

4. Informacje o wykonawcy/ zespole:

a. data urodzenia ………………………………..

b. ulubiony gatunek muzyczny, artyści, źródła inspiracji

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

c. przebieg edukacji muzycznej/kariery

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 

5. Tytuły i autorzy kompozycji zgłaszanych do Konkursu:

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

 

6. Potrzeby techniczne :

……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

 


……………………………………………………………………                         .                          

Data, podpis uczestnika, kier. zespołu*

 

* W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest też podpis Opiekuna Prawnego Wykonawcy/Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 2


OŚWIADCZENIE w konkursie „Muzyczne Kaziki” 2019

 

 

Ja niżej podpisany oświadczam:

 

1. Przesyłając zgłoszenie udzielam zgody Organizatorowi do wykorzystania nadesłanych materiałów do celów przeprowadzenia Konkursu, prezentacji Artysty w mediach tradycyjnych i internetowych, promocji „Muzycznych Kazików” i  innych działań statutowych Organizatora.

 

2. Zobowiązuję się do zaprezentowania swoich utworów/piosenek lub interpretacji  na żywo przed publicznością podczas koncertu  „Muzyczne Kaziki” - 2 marca - w Ośrodku Kultury i Sztuki „Resursa Obywatelska” w Radomiu ul. Malczewskiego 16.

 

 

……………………………………………………                         .                         

Data, podpis uczestnika, kier. zespołu*

 

W przypadku osób niepełnoletnich konieczny jest też podpis Opiekuna Prawnego Wykonawcy/Opiekuna Prawnego osoby reprezentującej zespół, jeśli składa się on z samych osób niepełnoletnich