Święty Kazimierz w twórczości plastycznej dzieci

W pierwszym dniu radomskich KAZIKÓW 2020 tj. 29 lutego o godz. 17.00 w Galerii „Resursa” została otworzona wystawa ilustracji plastycznych  wychowanków Młodzieżowego Domu Kultury im. Heleny Stadnickiej w Radomiu zatytułowana „Legenda o Świętym Kazimierzu”.

 

 

146 autorów zaprezentowało swoje prace wykonane w technikach płaskich: malarskich i rysunkowych, ukazujące różnorodne przedstawienia młodego władcy, zarówno jego portrety, jak i sceny rodzajowe rozgrywające się na tle starej XV-wiecznej architektury Radomia. Wszystkie zrealizowane zostały na podstawie zasłyszanej legendy o św. Kazimierzu, opowiedzianej przez wybitnego radomskiego aktora -Włodzimierza Mancewicza.

Wyeksponowane na wystawie prace, niezwykłe i oryginalne w swoich tematycznych oraz formalno-kolorystycznych rozwiązaniach, powstały w pięciu pracowniach plastycznych działających w Młodzieżowym Domu Kultury pod opieką: Ewy Banaszczyk, Agaty Chojnackiej-Pyrgiel, Lidii Gawor, Magdaleny Grabijas-Brodnickiej i Henryki Lech. Gratulujemy wszystkim autorom, ich nauczycielom oraz rodzicom. Składamy również podziękowania sponsorom, dzięki którym autorzy prac i ich artystyczni opiekunowie otrzymali słodkie upominki: Pani Monice Jakubczyk z Manufaktury Słodyczy „Słodka Robotka” i Panu Pawłowi Pastuszce z Piekarni „Pastuszka”.

Dziękujemy także Pani Elżbiecie Sobkowiak – dyrektorowi Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu za przyjęcie zaproszenia do wzięcia udziału instytucji w tej pięknej, plastyczno-historycznej ekspozycji. Wystawa czynna będzie do 23 marca br.

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl