A A A

Premiera filmu o Marii Walewskiej

 Bohaterka filmu była ziemianką, która wraz z mężem gospodarowała w odziedziczonym po ojcu majątku ziemskim Kowala Stępocina, prowadząc równocześnie aktywną działalność społeczną na terenie regionu radomskiego. Między innymi wydzierżawiła gminie dawną dworską karczmę z morgą ziemi dla potrzeb powstającej w Kowali szkoły powszechnej, w Dozorze Szkolnym zajmowała się organizowaniem i kontrolą szkolnictwa podstawowego w powiecie radomskim, działała także w Stowarzyszeniu Niewiast Katolickich, Radomskim, Kole Ziemianek i Stowarzyszeniu Koła Gospodyń Wiejskich.    

Maria z Kuźnickich Walewska była wnikliwą obserwatorką ówczesnego życia. Swoje  spostrzeżenia zapisała w pamiętnikach opracowanych i wydanych później w dwóch publikacjach: „Rok 1918. Wspomnienia” oraz „W cieniu ustawy o reformie rolnej. Wspomnienia 1944-1945”.