W 10. rocznicę śmierci Jerzego Jarzyńskiego - wystawa na wakacje

Jerzy Jarzyński ukończył Instytut Wychowania Artystycznego na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymał w 1979 r. w pracowni malarstwa Witolda Urbanowicza i grafiki warsztatowej Zdzisława Niedźwiedzia.
W latach  1988 – 1990  odbywał studia podyplomowe w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie u prof. Stefana Kościeleckiego. W czerwcu 1997 r. decyzją Rady Wydziału Grafiki ASP w Warszawie otrzymał kwalifikacje I stopnia w dyscyplinie artystycznej – grafika.
Znany był dobrze uzdolnionej plastycznie młodzieży, ponieważ przez wiele lat związany był zawodowo z pracownią rysunku i malarstwa Młodzieżowego Domu Kultury w Radomiu i Wydziałem Nauczycielskim Katedry Wychowania Plastycznego Politechniki Radomskiej – adiunkt w pracowni grafiki warsztatowej.
W 1994 r. wstąpił do ZPAP Okręg Radomski, w latach 1996 - 2002 był członkiem Zarządu.
Uprawiał rysunek, malarstwo, grafikę (linoryt) i grafikę wydawniczą.
W swoim dorobku artystycznym miał 15 wystaw indywidualnych i wziął udział w wielu wystawach zbiorowych, w tym środowiskowych, okręgowych i ogólnopolskich.
Jego prace znajdują się w Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu oraz w zbiorach prywatnych w kraju i za granicą (Niemcy, Szwecja, USA, Kanada, Włochy, Norwegia i Austria).
Po otwarciu wystawy zapraszamy na spotkanie poświęcone autorowi.
Wystawa czynna będzie do 16 sierpnia br.

CMS by Quick.Cms| Projekt: StudioStrona.pl