lubisz to ? :)

A A A

Klimaty żydowskie w Galerii "Resursa" - Wystawa fotografii Jerzego Kutkowskiego pt. „Jerozolima”

„Jerozolima” to nowa fotograficzna wystawa autora, prezentowana po raz pierwszy w naszej galerii. Zdjęcia powstały w marcu 2013 r. podczas rodzinnej wycieczki do Ziemi Świętej.
Jerozolima, jak i cały Izrael pełen zabytków i atrakcji turystycznych z wielu epok i kultur są niezwykle ekscytujące, stad też stają się celem licznych podróży. Zbiorowe wyjazdy narzucają pewien schemat zwiedzania, wytyczają określone trasy, zatem dla tych bardziej wymagających turystów, indywidualne wyjazdy zdają się być właściwsze. Pozwalają na większą swobodę i wnikliwszą penetrację wybranych przez siebie miejsc i okolic.
Krótki, ale pojemny tytuł pozwolił ukazać różnorodność miasta i jego klimaty. Ta wystawa to fotograficzny zapis autorski Jerzego  Kutkowskiego. Przedstawił on  bowiem Jerozolimę postrzeganą na swój własny sposób. Nie skupił się wyłącznie na bogactwie architektonicznym, ani ekspozycji wielowiekowej tradycji, ale ukazał to miasto w różnorakich aspektach. I tak utrwalił na fotografiach jego miejsca kluczowe m.in. Bazylikę Grobu Pańskiego, Skałę Golgoty i Skałę Namaszczenia. Fragmentarycznie uwiecznił mury Starego Miasta i jego zaułki, fragment ogrodu oliwnego i miejsce szczególne dla Izraelitów - najstarszy cmentarz żydowski. Nie ominął  także symptomów nowych czasów i dla kontrastu do przeszłości zestawił obrazki z życia współczesnego, rozgrywającego się tu i teraz tj. stragany, bazary, sklepy i kawiarnie.
Jerzy Kutkowski skupił się przede wszystkim na dokumentalno - reportażowej formie fotografii. Połączył w całość zarówno te miejsca w Jerozolimie, które wywierają na odwiedzających ogromne wrażenia i pozostawiają niepowtarzalne wspomnienia z tymi, bardziej powszednimi,  które zazwyczaj spotyka się wszędzie. Zestawił tajemnicę z codziennością, stare z nowym. W fotograficznym skrócie przedstawił to rozległe i piękne widokowo miasto. Możemy go poznać po trosze, podążając śladem wędrówek  Jerzego Kutkowskiego.

Autor urodził się 19 maja 1950 r. w Radomiu. Ukończył pomaturalne Studium Reklamy w Warszawie oraz studia wyższe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie /obecny Uniwersytet Pedagogiczny/ na Wydziale Sztuki. Dyplom z rysunku i fotografii w pracowni prof. Haliny Cader, praca teoretyczna u prof. Stanisława Sobolewskiego . Uprawia malarstwo, rysunek, grafikę wydawniczą i fotografię.
Jerzy Bogdan Kutkowski może się pochwalić znaczącym dorobkiem artystycznym: ma na swoim koncie ponad 50 wystaw indywidualnych oraz udział w ponad 140 wystawach zbiorowych w kraju, oraz  w Belgii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, we Francji, na Węgrzech, Łotwie i Ukrainie. Jego prace znajdują się w zbiorach muzealnych i prywatnych w kraju i za granicą.
Należy do Związku Polskich Artystów Plastyków i Radomskiego Towarzystwa Fotograficznego. Jest członkiem kolegium redakcyjnego radomskiego „Miesięcznika Prowincjonalnego”, współpracuje również  z czasopismami  lokalnymi i ogólnopolskimi. Ma w dorobku kilkadziesiąt artykułów i jest współautorem trzech książek. Najnowsza – album o radomskim cmentarzu jest w druku.
 Opracował edytorsko kilkadziesiąt książek i katalogów wystaw, ostatnie to dwa tomy poezji ks. Jerzego Banaśkiewicza,  wydane 12 X 2012. Jest autorem  i współautorem kilku scenariuszy wystaw m.in. wystawy „Habitat” pokazującej fotografie absolwentów radomskich szkół plastycznych, którzy wyjechali z Polski,  w MCSW „Elektrownia”,
a w Muzeum im. Jacka Malczewskiego wystawy „Radomskie ślady Jana Pawła II” i wystawy „Radomianie na starych fotografiach”.
    Włożył również duży wkład w ostatnie wydanie albumowe poświęcone ks. Paciakowi pt.  „Władysław Paciak  (!903 – 1983 ) malarstwo i rysunek” w zakresie redakcji, tekstów fotografii i i ich wyboru.